img 2968

Op zaterdagmiddag 16 oktober vond de buurtpanel plaats op locatie bij fam. Hoogendoorn. In totaal 25 aanwezigen. Kennismaking met de buurt, informatie delen over het te ontwikkelen zonneveld met daaraan verbonden waterstofproductie. Heel veel informatie is gegeven door aanwezige deskundigen van MorgenZon, Peel Energie, P15 Landschappen  en Hystream, veel vragen vanuit de buurt en vooral waardevolle tips.  Op woensdagavond 20 oktober volgde de algemene informatieavond plaats. De zaal zat nagenoeg vol, meer dan 50 aanwezigen.  Een aantal zaken houdt de mensen bezig. Waarom gebruik van landbouwgronden, we hebben toch genoeg daken? Waarom in Grashoek, wat hebben we hieraan? Is er ook een profijtplan? Kunnen we er als buurt ook ons  voordeel uithalen?

Met ons zonnepark krijgen we te maken met netcongestie. Leveren aan het net is niet mogelijk. Vandaar dat de opgewekte elektriciteit omgezet wordt in waterstof. Bij het park komt waterstofproductie met mogelijke beperkte  opslag. De geproduceerde waterstof wordt met  vrachtwagens afgevoerd, twee á drie vrachtwagens per dag. De aanwezigen wilden alles weten over waterstof. Hoe verloopt de productie, wordt waterstof opgeslagen? Is dit wel veilig? Kan dat niet op een andere locatie? Hoe zit het met de infrastructuur? Kan de waterstof niet via een leiding worden afgevoerd?

Vanuit de beoordelingscommissie van de zonnetender die ons plan  beoordeelde, kregen we een lovende reactie vanwege het landschappelijk inpassingsplan en  de grote aandacht voor de  biodiversiteit. Op beide avonden werd hier uitgebreid aandacht aan besteed.

Tijdens de buurtpanel, maar ook tijdens de algemene voorlichtingsavond ontstond een levendige interactie met de aanwezigen. Op alle vragen kwamen antwoorden, of de zaal kwam zelf met oplossingen, aanvullingen en tips. De sfeer bleef  goed en er was sprake van hoor en wederhoor. Daar kunnen we iets mee. De buurtpanel  werd afgesloten met een rondleiding rondom de locatie bij Hoogendoorn en een informeel  samenzijn, de algemene infoavond met een informeel samenzijn.

Voor de omgeving en ook voor andere belangstellenden is het mogelijk om zich op te geven voor de twee gebiedsateliers die op 10 en 24 november  in de Ankerplaats Grashoek worden gehouden. Op deze avonden gaan we samen aan de slag om tips, ideeën, vragen die er nog zijn, uit te werken. Op deze manier kunnen we dit zonnepark samen ontwikkelend tot stand brengen. Opgeven voor deze avonden kan via info@zonneparkspiesberg.nl.

website door: Logo In de Gymzaal

Geef je nu op voor het Gebiedsatelier Zonnepark Spiesberg

popup bijeenkomst spiesberg grashoek 20 okt ankerplaats

popup bijeenkomst spiesberg grashoek 20 okt ankerplaats