Peel Energie is een burgerenergiecoöperatie opgericht in april 2014 met als missie “gemeente Peel en Maas verduurzamen en ervoor zorgen dat we voor 2050 energieneutraal zijn”. We gaan voor een schone leefomgeving, goed voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. Om onze doelen te bereiken leveren we al vanaf het eerste begin aan inwoners van Peel en Maas groene energie. Dit kunnen we omdat we als coöperatie lid zijn van OM|nieuwe energie. Als mede-eigenaar van Windpark Egchelse Heide gaan we 100% duurzame energie in onze eigen buurt opwekken. Word klant van Peel Energie dan weet je zeker dat jouw stroom dichtbij huis is opgewekt en 100% duurzaam is.

Belangrijke projecten waar Peel Energie op het ogenblik bij betrokken is het realiseren van het Windpark Egchelse Heide, het verduurzamen van 38 woningen liggend binnen een straal van 1000 meter van de windturbines en het opzetten van het Windparkfonds. Met dit laatste project komen gedurende minimaal 15 jaar jaarlijks middelen beschikbaar voor gemeenschappelijke duurzame projecten ten behoeve van de omgeving. De komende jaren nemen we deel aan nog meer grootschalige opwekkingsprojecten (zonne- en windenergie).

Tijd voor verandering!
Peel Energie is er voor jou.

De coöperatie Peel Energie is de lokale energieleverancier van groene stroom en gas van en voor Peel en Maas, opgericht in april 2014. Peel Energie streeft naar een energieneutrale regio, d.w.z. de energie die wij met zijn allen gebruiken zelf lokaal en duurzaam opwekken. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor onze lokale economie en werkgelegenheid. Verder ondersteunt Peel Energie projecten op het gebied van opwekken duurzame energie, duurzame technologie, warmte en energiebesparing. We doen het voor elkaar. Ieders inbreng is daarbij meer dan welkom, want bij Peel Energie kan iedereen behalve klant ook lid worden. 

website door: Logo In de Gymzaal

Geef je nu op voor het Gebiedsatelier Zonnepark Spiesberg

popup bijeenkomst spiesberg grashoek 20 okt ankerplaats

popup bijeenkomst spiesberg grashoek 20 okt ankerplaats