Windpark Egchelseheide, Peel Energie Peel en Maas

Peel Energie is een coöperatie met leden en wordt geleid door een bestuur. De ledenvergadering kiest uit haar leden een oneven aantal personen, ten minste drie.

Theo Neesen

Voorzitter

Jacques Lucassen

Penningmeester

Mijn naam is Jacques Lucassen & ben penningmeester van energiecoöperatie Peel Energie.
Ik ben geboren in Velden en woon sinds 1975 in Helden-Dorp samen met Truus. Mijn vader had een gemengd boeren bedrijf, hoofdzakelijk melkvee. Ik moest dan ook geregeld meehelpen op het bedrijf. Na de lagere school ben ik een technische opleiding gaan volgen. Ik heb dan ook een technische achtergrond maar via avondstudies heb ik mij omgeschoold naar een financiële HBO functie.
Voor mijn pensionering was ik hoofd van financiële administraties bij bouw & installatie bedrijven. In deze bedrijven heb ik tevens de nieuw financiële systemen ingericht dat aansloot bij de bedrijf informatie behoefte. Ik vind het een uitdaging om vanuit een nul situatie iets nieuws op te zetten.
Ik ben vrijwilliger bij Peel Energie omdat ik voorstander ben van groene energie door middel van eigen opwekking of afnamen van energie uit je eigen omgeving. Dit kan door eigen zonnepanelen of op grote daken van gemeente gebouwen, plaatselijke industriële gebouwen of grote daken van agrarische loodsen in combinatie met samenwerking burger participatie en coöperaties.

Ton Hansen

Ton Hanssen

Secretaris

Als bestuurslid van Peel Energie en REScoop Limburg (koepelorganisatie voor  energiecoöperaties in Limburg) wil ik graag een bijdrage leveren aan een betere wereld. Het is echt niet normaal dat wij in een paar generaties onze fossiele brandstoffen er doorheen jagen en tevens het milieu voor onze kinderen en kleinkinderen verpesten.
De mens is inventief en kan in principe elk probleem oplossen. Het begint bij jezelf: met elke euro die je uitgeeft bepaal je hoe straks de wereld uitziet. Ik heb een technische achtergrond en hou mij nu voornamelijk bezig met projecten die duurzame energie opwekken.
Belangrijk bij grootschalige opwek (zon- en windparken) is dat de opbrengsten zoveel mogelijk terugvloeien in de samenleving waardoor er draagvlak bij de bevolking ontstaat

Jo van de Beuken Adviseur Peel Energie

Jo van den Beucken

Adviseur

Mijn naam is Jo van den Beucken, initiatiefnemer en medeoprichter van de energiecoöperatie Peel Energie. Ik heb een droom, stel je graaft een gracht om de gemeente Peel en Maas, steek alle infrastructurele kabels en pijpen door, de samenleving draait gewoon door.
Deze droom kun je alleen realiseren als we binnen de gemeente zelf elektrische energie en warmte opwekken. Ik geniet ervan als ik middels eigen zonnestroom mijn auto op te laden en de lampen te kunnen laten branden. Mijn eigen woning dusdanig isoleren dat ik deze met een kaars kan verwarmen.
Mijn drive op mijn 64e levensjaar is om een voorbeeld te geven aan mijn kinderen en kleinkinderen, ook zij hebben recht op een wereld met een gezond leef en werkklimaat. We hebben de wereld geërfd van onze ouders en geleend van onze kinderen. Help me mijn droom waar te maken, word lid/ klant van Peel Energie.

Paul Grubben

Adviseur

Ik ben in 1997 afgestudeerd als accountant-administratieconsulent (AA). Ik ben in het verleden als accountant werkzaam geweest in de accountancybranche, maar ook ben ik als zelfstandig controller bij diverse MKB-ondernemingen gewerkt. Sinds 1 januari 2020 werk ik bij Lenssen Advies op de locatie in Helden. 

Meedenken en meewerken aan een samenleving die meer duurzaam zie ik voor mijzelf als een belangrijke uitdaging. Sinds het klimaatakkoord van Parijs van december 2015 krijgt elke burger in het dagelijks leven steeds meer met het energievraagstuk te maken. Het streven van Peel Energie om op lokaal niveau het toepassen van duurzame energie te stimuleren sluit prima aan op mijn eigen missie en mijn eigen visie.   

Karin Deckers – Lebens

Communicatie

Karin is verantwoordelijk voor de communicatie van Peel Energie.

Frans Wilms

Bestuurslid

website door: Logo In de Gymzaal

Geef je nu op voor het Gebiedsatelier Zonnepark Spiesberg

popup bijeenkomst spiesberg grashoek 20 okt ankerplaats

popup bijeenkomst spiesberg grashoek 20 okt ankerplaats