Categorie: Jaar- of Eindnota

Daarvoor gebruiken wij de meterstanden als uitgangspunt, het verschil tussen de beginstand en de eindstand is uw verbruik. Dat wordt aan u doorberekend tegen het vooraf overeengekomen tarief. Daarnaast zijn de vaste kosten in de jaar- of eindnota verrekend. Het bepalen van de meterstanden kan op verschillende manieren:

  • U vult zelf de meterstandenkaart in die uw netbeheerder u toestuurt. Die gegevens stuurt de netbeheerder door naar Peel Energie
  • De meteropnemer neemt de standen in uw meterkast op, waarna de netbeheerder de standen aan Peel Energie doorgeeft
  • De netbeheerder maakt een schatting van uw verbruik op basis van historisch bekende standen. Dit gebeurt als de meteropnemer u niet thuis treft of u de standenkaart niet ingevuld terugstuurt
  • U stuurt zelf de standen direct aan Peel Energie door

Peel Energie maakt een schatting van uw verbruik. Dat doen wij in het geval dat wij noch van u noch van de netbeheerder meterstanden hebben ontvangen.

Categorie: Jaar- of Eindnota

Peel Energie stuurt één keer per jaar een jaarafrekening, zodat u een goed overzicht heeft van uw gebruik in dat jaar. Op verzoek kunnen wij u vaker in het jaar een nota sturen. De minimale periode van levering waarvoor Peel Energie u een nota kan sturen, is zes maanden. Houdt u er echter rekening mee dat u bij meerdere nota’s een minder goed beeld krijgt van uw jaarverbruik.

Categorie: Jaar- of Eindnota

Uw maandelijkse voorschotbedrag voor elektra en/of gas is gebaseerd op een geschat jaarverbruik. Dat kan afwijken van de werkelijkheid. Om te voorkomen dat u teveel of te weinig betaalt op jaarbasis, berekenen wij één keer per jaar uw daadwerkelijke verbruik. Op basis daarvan kan uw voorschotnota worden aangepast op uw echte verbruik, en krijgt u inzicht in uw energiekosten. De eindnota maken wij op indien u besluit over te stappen naar een andere leverancier of naar een ander adres verhuist. Op basis van de meterstanden van dat moment krijgt u van ons de afrekening.

website door: Logo In de Gymzaal

Geef je nu op voor het Gebiedsatelier Zonnepark Spiesberg

popup bijeenkomst spiesberg grashoek 20 okt ankerplaats

popup bijeenkomst spiesberg grashoek 20 okt ankerplaats