Categorie: Netbeheerder
Nee, netbeheerders zijn gebonden aan een bepaalde regio. Ieder gebied heeft zijn eigen netbeheerder die verantwoordelijk is voor het onderhoud en een goede werking van het energienetwerk. Voor Limburg is dit Enexis.
Categorie: Netbeheerder

Dat gebeurt niet zomaar. Als eigenaar van de meters is de netbeheerder gerechtigd deze af te sluiten. Bijvoorbeeld omdat het contract met de leverancier is beëindigd wegens wanbetaling, of omdat er geen leverancier bekend is bij nieuwbouwwoningen. In alle gevallen zult u eerst schriftelijke verzoeken ontvangen om een nieuwe leverancier te zoeken of u aan te melden. Pas als er niet (tijdig) op deze brieven wordt gereageerd, kan de netbeheerder besluiten de meters af te sluiten. Uw netbeheerder kan u meer vertellen over de voorwaarden van afsluiting.

Categorie: Netbeheerder

Nee, Peel Energie is wettelijk gemachtigd om de kosten voor het netbeheer aan u door te berekenen in de voorschotnota. Wel zo gemakkelijk, want dan ontvangt u maar één factuur.

Categorie: Netbeheerder

Het is belangrijk dat de overstap naar een andere leverancier soepel verloopt, dat u betaalt wat u heeft verbruikt, en geen rekening ontvangt die eigenlijk voor de vorige bewoners is. Als onafhankelijke partij stelt de netbeheerder de officiële begin- en eindstanden vast. De eindstand bij uw vorige leverancier is gelijk aan de beginstand bij uw nieuwe leverancier. In geval van verhuizing zullen wij u ook zelf naar de standen vragen en deze doorgeven aan de netbeheerder.

Categorie: Netbeheerder

Als eigenaar van uw elektra- en gasmeter wil de netbeheerder uw verbruik zo exact mogelijk doorgeven aan Peel Energie. Daarom worden eens per jaar de meterstanden opgenomen of vraagt de netbeheerder u deze schriftelijk door te geven (of via internet). Op basis van die eindstanden maakt Peel Energie uw jaarafrekening op.

Categorie: Netbeheerder

Peel Energie en de netbeheerder werken nauw samen. Wijzigingen worden onderling doorgegeven. Wij krijgen van de netwerkbeheerder gebruiksgegevens en meterstanden door en een eventuele vervanging van de meter of een omzetting van enkel- naar dubbeltarief. Op onze beurt stellen wij de netbeheerder op de hoogte van nieuwe aan- en afmeldingen.

website door: Logo In de Gymzaal

Geef je nu op voor het Gebiedsatelier Zonnepark Spiesberg

popup bijeenkomst spiesberg grashoek 20 okt ankerplaats

popup bijeenkomst spiesberg grashoek 20 okt ankerplaats