Wanneer u een slimme meter heeft hoeft u niets te doen. Wij lezen dan uw standen uit. Wanneer u geen slimme meter heeft krijgt u van ons een oproep om de meterstanden door te geven. Dit is alleen bij een aanmelding, afmelding of voor uw jaarafrekening.

Ook bij nieuwbouw kunt u direct gebruikmaken van de voordelige groene stroom van Peel Energie. Zodra u zich aanmeldt bij uw nieuwe netbeheerder, kunt u aangeven dat u de energielevering door Peel Energie wil laten verrichten. Doet u dat niet, dan komt u automatisch terecht bij de regioleverancier.

In geval van stroom- of gasstoring kunt u terecht bij het landelijke meldpunt via storingsnummer 0800-9009.

Categorie: Overstappen

Wettelijk is het leveranciers toegestaan om een opzegvergoeding in rekening te brengen als u voortijdig een contract verbreekt. Dan pleegt u immers contractbreuk en kan dat financiële schade betekenen aan de leverancier. De bedragen die hiervoor gerekend mogen worden, zijn wettelijk vastgesteld. Resterende tijd minder dan 1 jaar (€25 boete per product), 1 – 1,5 jaar (€50 boete per product), 1,5 – 2 jaar (€75 boete per product), 2 – 2,5 jaar (€100 boete per product), meer dan 2,5 jaar (€125 boete per product).

Nee, omdat we eigen opwek zoveel mogelijk willen stimuleren hanteren wij geen grens. Zo kunt u zoveel terugleveren als u zelf wilt.

Op de nota die wij u toesturen, staat het gemiddelde tarief dat u over de afgelopen notaperiode heeft betaald. Door verschillende redenen kan dat anders zijn dan het tarief in uw contract:

  • U heeft een variabel contract. De tarieven in deze contractvorm wijzigen ieder half jaar
  • Uw vaste contract liep af tijdens de notaperiode en is omgezet naar een variabel contract, met de bijbehorende tarieven van die contractvorm
  • De energiebelasting en opslag duurzame energie is veranderd. Elk jaar stelt de overheid die opnieuw vast. Peel Energie heeft daar geen invloed op
  • U heeft voortijdig uw vaste contract opgezegd of het maximumverbruik overschreden. In deze gevallen berekenen wij ons variabele tarief door.

De gasmeter geeft aan hoeveel kubieke meter gas u gebruikt. U betaalt echter voor de hoeveelheid energie die u uit een m3 haalt. Dat is de zogeheten calorische waarde. Die kan per keer verschillen doordat gas een natuurproduct is, de ene keer is de calorische waarde hoger dan een andere keer. De ene keer haalt u dus meer energie uit hetzelfde aantal kubieke meters gas dan een andere keer. De netbeheerder houdt de gemiddelde calorische waarde bij van het gas dat wordt geleverd. Hierbij kan worden uitgerekend hoeveel energie u heeft gekregen bij een bepaald aantal afgenomen kubieke meters gas. U vindt dat terug op uw rekening. Dat getal wordt vermenigvuldigd met het aantal kubieke meters. De uitkomst is de door u verbruikte energie. Die betaalt u.

In de meeste gevallen hangt de elektrameter in de meterkast of de gangkast op borst- of ooghoogte. In appartementencomplexen is er soms een gezamenlijke ruimte voor de meters. De elektrameter kan een draaischijf hebben of een digitaal display. De verbruikseenheid is kWh, dat staan voor kiloWattuur. Een draaischijfmeter heeft een of twee telwerken, afhankelijk van het feit of u enkel- of dubbeltarief heeft. Bij digitale meters verspringt het display om de paar seconden en geeft T1 in de meeste gevallen het laagtarief aan en T2 het hoogtarief. Als het schermpje van de digitale meter niet automatisch verspringt, dan kunt u dit handmatig regelen. De eerste nullen vooraan hoeft u niet te noteren. De gasmeter hangt laag in de meterkast, op kniehoogte. Het verbruik wordt weergegeven in kubieke meters (m3). Let op: soms hangt er in de meterkast ook een watermeter. Die hangt meestal lager dan de gasmeter. Bij het opnemen van de gasstand hoeft u de eerste nullen niet te noteren voor de stand. Ook de cijfers achter de komma (meestal 3 rode getallen) kunt u achterwege laten.

Peel Energie werkt met automatische incasso. Dit betekent dat wij het bedrag van de voorschotnota of eindnota van uw bankrekening incasseren en dat u geen omkijken heeft naar de betaling van uw energierekening. Bedragen worden overgeschreven naar IBAN NL68RABO0300780893 t.n.v. Duurzame Energie Unie – Peel Energie.

De opzegging kunt u sturen aan: Coöperatie Peel Energie U.A. Postbus 7201, 5980 AE Panningen of via e-mail aan info@peelenergie.nl. Binnen enkele dagen ontvangt u van ons een bevestiging met daarin de te volgen stappen. Vaste contracten van Peel Energie worden na de vervaldatum automatisch omgezet in variabele contracten, zodat u de vrijheid heeft dit zo te laten of een nieuw vast contract af te sluiten.

Categorie: Overstappen

U kunt een bericht sturen naar info@peelenergie.nl met daarin vermeld het oude en nieuwe adres, klantnummer en datum van verhuizing.

Categorie: Jaar- of Eindnota

Daarvoor gebruiken wij de meterstanden als uitgangspunt, het verschil tussen de beginstand en de eindstand is uw verbruik. Dat wordt aan u doorberekend tegen het vooraf overeengekomen tarief. Daarnaast zijn de vaste kosten in de jaar- of eindnota verrekend. Het bepalen van de meterstanden kan op verschillende manieren:

  • U vult zelf de meterstandenkaart in die uw netbeheerder u toestuurt. Die gegevens stuurt de netbeheerder door naar Peel Energie
  • De meteropnemer neemt de standen in uw meterkast op, waarna de netbeheerder de standen aan Peel Energie doorgeeft
  • De netbeheerder maakt een schatting van uw verbruik op basis van historisch bekende standen. Dit gebeurt als de meteropnemer u niet thuis treft of u de standenkaart niet ingevuld terugstuurt
  • U stuurt zelf de standen direct aan Peel Energie door

Peel Energie maakt een schatting van uw verbruik. Dat doen wij in het geval dat wij noch van u noch van de netbeheerder meterstanden hebben ontvangen.

Categorie: Jaar- of Eindnota

Peel Energie stuurt één keer per jaar een jaarafrekening, zodat u een goed overzicht heeft van uw gebruik in dat jaar. Op verzoek kunnen wij u vaker in het jaar een nota sturen. De minimale periode van levering waarvoor Peel Energie u een nota kan sturen, is zes maanden. Houdt u er echter rekening mee dat u bij meerdere nota’s een minder goed beeld krijgt van uw jaarverbruik.

Als uw stroomverbruik dag en nacht tegen hetzelfde tarief wordt afgerekend, dan wordt het enkeltarief gehanteerd. U kunt dat eenvoudig zien, doordat uw elektrameter maar één lopend telwerk heeft. Heeft uw meter twee telwerken, dan is er onderscheid tussen hoog- en laagtarief. U betaalt op doordeweekse dagen tussen 7.00 en 21.00 uur het hoogtarief en ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen loopt het andere telwerk en krijgt u het laagtarief doorberekend. Dit tarief geldt voor Limburg door netwerkbeheerder Enexis. Meestal wordt met een pijltje aangegeven welke teller op welk moment actief is. Is het u niet duidelijk? Neem dan op een doordeweekse dag de stand van beide telwerken op en doe dit enige tijd later weer. De teller die heeft gelopen, is die van het hoogtarief.

Dat kunt u aanpassen door contact met ons op te nemen via mail. Houdt uw huidige rekeningnummer ook bij de hand en zorg ervoor dat u de juiste tenaamstelling van het nieuwe bankrekeningnummer doorgeeft.

Een variabel contract kunt u op ieder gewenst moment omzetten in een vast contract met een vooraf bepaalde looptijd. Dat kunt u regelen door een mailtje naar info@peelenergie.nl. Een vast contract kunt u niet tussentijds wijzigen. Daarvoor hebben wij de energie al ingekocht, zodat het niet mogelijk is gedurende de contractperiode over te stappen of te veranderen. Zodra de einddatum van uw vaste contract is bereikt, wordt uw contract automatisch omgezet in een variabel contract. Vervolgens kunt u zelf kiezen of u een nieuw contract wilt afsluiten met een vaste of variabele looptijd.

Dat gebeurt aan de hand van drie elementen: de vaste kosten, van zowel Peel Energie als de netbeheerder, het met u overeengekomen tarief en het geschatte jaarverbruik. Als u zich aanmeldt als klant van Peel Energie krijgen wij van de netbeheerder de eindstanden van de achterliggende periode. Deze cijfers, of eventueel een door uzelf doorgegeven verbruik, gebruiken wij als basis voor de vaststelling van uw geschatte verbruik en dus uw maandelijkse voorschotnota. Ook 1/12 deel van de heffingskorting wordt hierin verwerkt.

Als het een kleine aanpassing betreft, is dat zo geregeld. Denk hierbij aan een verkeerd gespelde naam die moet worden aangepast, initialen of een meisjesnaam die moet worden aangevuld. Dat kunt u eenvoudig telefonisch met onze klantenservice regelen. Moet de tenaamstelling worden gewijzigd i.v.m. een scheiding of omdat u het contract op naam van uw partner wenst voort te zetten, is dat wat ingewikkelder. In zulke gevallen moet ook de netbeheerder op de hoogte worden gesteld. Wij zullen bij een scheiding het contract ontbinden en een nieuw contract aangaan met de achtergebleven bewoner. Ook voor deze procedure kunt u bij onze klantenservice terecht.

Peel Energie voert op een vaste datum alle incasso’s uit: namelijk op de 27e van de maand. Als wij het te innen bedrag niet kunnen incasseren vanwege saldotekort, dan volgt ongeveer een week later een nieuwe poging. Lukt het niet, dan nemen wij contact met u op en vragen u het bedrag zelf over te maken op onze bankrekening. Het te veel betaalde bedrag bij een jaarnota wordt na maximaal 7 weken overgemaakt op uw bankrekening.

Categorie: Netbeheerder

Nee, netbeheerders zijn gebonden aan een bepaalde regio. Ieder gebied heeft zijn eigen netbeheerder die verantwoordelijk is voor het onderhoud en een goede werking van het energienetwerk. Voor Limburg is dit Enexis.

Categorie: Netbeheerder

Dat gebeurt niet zomaar. Als eigenaar van de meters is de netbeheerder gerechtigd deze af te sluiten. Bijvoorbeeld omdat het contract met de leverancier is beëindigd wegens wanbetaling, of omdat er geen leverancier bekend is bij nieuwbouwwoningen. In alle gevallen zult u eerst schriftelijke verzoeken ontvangen om een nieuwe leverancier te zoeken of u aan te melden. Pas als er niet (tijdig) op deze brieven wordt gereageerd, kan de netbeheerder besluiten de meters af te sluiten. Uw netbeheerder kan u meer vertellen over de voorwaarden van afsluiting.

U komt in aanmerking voor saldering wanneer u een elektriciteitsaansluiting hebt kleiner dan 3X80A.

Categorie: Netbeheerder

Nee, Peel Energie is wettelijk gemachtigd om de kosten voor het netbeheer aan u door te berekenen in de voorschotnota. Wel zo gemakkelijk, want dan ontvangt u maar één factuur.

Categorie: Overstappen

In veel gevallen hanteren leveranciers een maand opzegtermijn. Daarnaast geldt voor u als consument een wettelijke bedenktijd van acht werkdagen. Daarin kunt u zich bedenken en kosteloos afzien van een eventuele overstap. Als nieuwe leverancier mogen wij in die periode nog niets voor u regelen, tenzij u daartoe een duidelijke opdracht geeft. Het is dus belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt bij Peel Energie. Het liefst minimaal zes weken van tevoren.

Categorie: Overstappen

Nee, wij nemen geen boetes over die door andere leveranciers zijn opgelegd wegens een voortijdige opzegging. Deze zult u zelf moeten betalen.

Stel deze dan via info@peelenergie.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Met een investering koopt u obligaties die worden uitgegeven door Windpark Egchelse Heide B.V. Door het kopen van obligaties leent u Windpark Egchelse Heide geld wat gedurende de looptijd (ca. 7 tot 15 jaar) aan u wordt terugbetaald met een rente van 4 tot 5% per jaar. Wie komen er in aanmerking om te investeren? In principe kan iedereen van 18 jaar en ouder zich inschrijven om obligaties te kopen. Voorrangsbepalingen Obligaties via het “baksteenmodel” toegewezen om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen. D.w.z. eerst elke investeerder 1 obligatie, vervolgens elke investeerder een 2e obligatie indien daarvoor ingeschreven, enzovoorts.

De belangrijkste bron van informatie over de uit te geven obligaties is het zogenaamde ‘memorandum’. Wanneer u overweegt te investeren in obligaties van Peel Energie is het belangrijk om het memorandum goed door te nemen zodat u ook goed weet waar u in investeert. Het memorandum kunt u verkrijgen door een mail te sturen naar info@peelenergie.nl. Schrijft u zich vast in om zeker te zijn van een obligatie op https://samenduurzaampeelenmaas.nl/obligaties via de Community krijgt u de laatste update in juni via de mail toegestuurd. Heeft u problemen met de link, neemt u dan contact op met Peel Energie via info@peelenergie.nl.

Categorie: Netbeheerder

Het is belangrijk dat de overstap naar een andere leverancier soepel verloopt, dat u betaalt wat u heeft verbruikt, en geen rekening ontvangt die eigenlijk voor de vorige bewoners is. Als onafhankelijke partij stelt de netbeheerder de officiële begin- en eindstanden vast. De eindstand bij uw vorige leverancier is gelijk aan de beginstand bij uw nieuwe leverancier. In geval van verhuizing zullen wij u ook zelf naar de standen vragen en deze doorgeven aan de netbeheerder.

Categorie: Jaar- of Eindnota

Uw maandelijkse voorschotbedrag voor elektra en/of gas is gebaseerd op een geschat jaarverbruik. Dat kan afwijken van de werkelijkheid. Om te voorkomen dat u teveel of te weinig betaalt op jaarbasis, berekenen wij één keer per jaar uw daadwerkelijke verbruik. Op basis daarvan kan uw voorschotnota worden aangepast op uw echte verbruik, en krijgt u inzicht in uw energiekosten. De eindnota maken wij op indien u besluit over te stappen naar een andere leverancier of naar een ander adres verhuist. Op basis van de meterstanden van dat moment krijgt u van ons de afrekening.

Categorie: Netbeheerder

Als eigenaar van uw elektra- en gasmeter wil de netbeheerder uw verbruik zo exact mogelijk doorgeven aan Peel Energie. Daarom worden eens per jaar de meterstanden opgenomen of vraagt de netbeheerder u deze schriftelijk door te geven (of via internet). Op basis van die eindstanden maakt Peel Energie uw jaarafrekening op.

Bij de overstap naar Peel Energie geeft de netbeheerder uw historisch verbruik door aan Peel Energie. Op basis van dit verbruik berekent Peel Energie uw nieuwe voorschotbedrag. Tegelijkertijd wordt het voorschotbedrag van uw huidige leverancier in mindering gebracht.

Zodra wij de jaarstanden binnenkrijgen van de netwerkbeheerder versturen wij de jaarafrekening. Uiterlijk 2 maanden na afloop van het jaar. Heeft u een contract voor bepaalde tijd en is deze termijn verstreken zonder dat er verlenging heeft plaatsgevonden, dan valt u automatisch in het variabele tarief.

Als u zich niet aan uw contractverplichtingen houdt. Wij zijn met u overeengekomen dat u jaarlijks de meterstanden doorgeeft en voor tijdige betaling zorgdraagt. Als u zich niet aan die verplichtingen houdt, zullen wij u schriftelijk benaderen met het verzoek tot betaling over te gaan. Mocht dit niet lukken, dan heeft Peel Energie het recht om het contract eenzijdig te beëindigen en de levering van energie te staken. Uw netbeheerder zal vervolgens contact met u opnemen om u aan te geven hoe u kunt voorkomen dat de meters ook fysiek worden afgesloten.

Binnen drie weken nadat wij de meterstanden van de netbeheerder hebben ontvangen, sturen wij u de jaarafrekening. Dat lukt echter alleen als de opnamedata van gas en stroom hetzelfde zijn. Bent u overgestapt naar een andere leverancier, dan is uw oude energieleverancier verplicht om binnen twee maanden na het beëindigen van de levering de eindafrekening op te maken. Peel Energie streeft ernaar dat eerder te doen, maar is wel afhankelijk van uw hulp. Hoe eerder wij de eindstanden krijgen aangeleverd, hoe eerder wij actie kunnen ondernemen.

Zodra u de jaarafrekening heeft ontvangen, zal bij de betaling van de daarop volgende maand automatisch uw jaarbedrag worden meegenomen. Het bedrag wordt af- of bijgeschreven binnen 7 weken na factuurdatum.

Dan zullen wij u hierover berichten. Later in de maand zullen wij opnieuw een poging doen om het verschuldigde bedrag via automatische incasso van uw bankrekening te halen.

Categorie: Overstappen

Om de overstap naar Peel Energie soepel te laten verlopen, hebben wij de einddatum van uw lopende contract nodig en de meterstanden. De doorgegeven einddatum is de ingangsdatum van uw contract bij Peel Energie. Ongeveer een week voor de geplande overstapdatum vragen wij u om de meterstanden door te geven. Die gelden bij Peel Energie als beginstand en bij uw oude leverancier als eindstand. Op die manier is er geen overlapping en geen hiaat, maar loopt de energielevering keurig door. Op de aanmeldstaat op de website vult u de verbruiksgegevens van het afgelopen jaar in. Deze staan op uw laatste jaarafrekening. Verder willen we de gezinssamenstelling weten en kunt u uw IBAN gegevens invullen voor automatische incasso.

Stroom die wordt opgewekt op een duurzame manier. Dit kan door o.a. zonnepanelen, windmolens, waterkracht, aardwarmte, biomassa en WKK’s. De CO2 uitstoot wordt hierbij tot 0 of een minimum beperkt.

U wekt zelf stroom op met bijvoorbeeld zonnepanelen op uw dak. De opgewekte stroom gebruikt u op dat moment zelf en wat u niet gebruikt, wordt teruggeleverd aan het net. Zowel de piek- als de dalmeter wordt gesaldeerd tegen het tarief wat er tegenover staat, geen continutarief of middeling. De opgewekte energie hoeft niet meteen in de opgewekte tijd besteed te worden. Aan de hand van de jaarmeterstanden vind de verrekening plaats op zowel de “normale” meter, als de teruglevermeter.

Groen gas is nu nog zeer beperkt leverbaar en nog erg duur. Peel Energie gaat voor vergroend gas, het best haalbare, uit Nederland. Vergroend gas wil zeggen dat voor de winning van het gas een CO2 compensatie is. Het is gecertificeerd volgens “Gold Standard”. Voor het compenseren van de CO2 uitstoot worden elders projecten opgezet die daar de CO2 uitstoot verminderen. Momenteel wordt er een kleine, groene waterkrachtcentrale gebouwd in India voor de plaatselijke bevolking. Het aanleggen van nieuwe bossen of het leveren van kleine kooktoestellen in Afrika behoort ook tot deze projecten.

Wanneer u gaat verhuizen, zorg er dan voor dat uw adreswijziging uiterlijk twee weken voor de geplande verhuisdatum bij ons bekend is. Wij regelen dat u in de nieuwe woning tijdig van energie wordt voorzien en dat de energievoorziening in uw oude woning op correcte wijze wordt afgesloten.

Dat hangt af van uw verbruik. Neemt u minimaal de helft van uw elektra af tijdens het laagtarief, dus ’s nachts of in het weekend of tijdens feestdagen, dan is het gunstiger om dubbeltarief te hebben. In de overige gevallen is het enkeltarief voordeliger, omdat u anders teveel kWh tegen het hoog tarief zou moeten afrekenen. U kunt zelf veel invloed uitoefenen op uw verbruik. Bijvoorbeeld door de wasmachine ’s nachts of in het weekend te laten draaien of apparaten in de nachtelijke uren op te laden. In veel gevallen kunnen wij de omzetting voor u doorvoeren. Lukt dat niet, dan moet u zich richten tot de netbeheerder.

Alle voorschotbedragen die binnen het jaar van de jaarnota-periode vallen worden in de jaarnota verrekend. Bij een eindnota worden alle nog openstaande bedragen met u verrekend.

U kunt bij Peel Energie betalen via automatische incasso. Rond de 27e van iedere maand incasseren wij de voorschotbedragen van onze klanten. Dit werkt snel en efficiënt en heeft voor u als groot voordeel dat u er zelf niet om hoeft te denken. Mocht er onverhoopt onvoldoende saldo op uw rekening staan, dan proberen wij later in de maand nogmaals om uw notabedrag te innen. Betaling per acceptgiro kan wel, maar heeft niet onze voorkeur. Deze betalingsvorm brengt extra (bank)kosten met zich mee, die we aan u doorberekenen, duurt langer en is omslachtiger dan een automatische incasso. Het bankrekeningnummer is IBAN NL68RABO0300780893 t.n.v. Duurzame Energie Unie – Peel Energie.

Categorie: Netbeheerder

Peel Energie en de netbeheerder werken nauw samen. Wijzigingen worden onderling doorgegeven. Wij krijgen van de netwerkbeheerder gebruiksgegevens en meterstanden door en een eventuele vervanging van de meter of een omzetting van enkel- naar dubbeltarief. Op onze beurt stellen wij de netbeheerder op de hoogte van nieuwe aan- en afmeldingen.

Een overzicht van netbeheerders per regio vindt u op www.aansluitingen.nl Soms zijn er verschillende beheerders voor stroom en gas. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het leidingennetwerk voor de levering van elektra en gas. Deze organisatie is tevens eigenaar van de meters in uw meterkast. Jaarlijks neemt de netbeheerder de meterstanden op (of vraagt aan u dat zelf te doen en door te geven). Op basis van die standen maakt Peel Energie de eindnota op.

Ja, wanneer je meter geschikt is om uitgelezen te worden.

Categorie: Overstappen

In principe wel. Maar dan moet uw huidige leverancier wel zijn aangesloten bij Contract Controle Protocol (CCP). Dit is een landelijke database waarin de aangesloten leveranciers vastleggen op welke naam een contract is afgesloten, voor welke periode, wat de einddatum is en welke opzegtermijn er geldt. Op de website www.edsn.nl kunt u zelf nazien of uw leverancier bij CCP is aangesloten. Als dat niet het geval is, adviseren wij u om zelf de einddatum van uw leveringscontract te achterhalen en dit bij uw aanmelding bij Peel Energie aan te geven. Aansluitend op de einddatum starten wij dan met de levering.

website door: Logo In de Gymzaal

Geef je nu op voor het Gebiedsatelier Zonnepark Spiesberg

popup bijeenkomst spiesberg grashoek 20 okt ankerplaats

popup bijeenkomst spiesberg grashoek 20 okt ankerplaats